Uddannelsesvejledning

Hvis du gerne vil have vejledning om dine uddannelsesmuligheder, kan du kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR).

UUR tilbyder vejledning til dig mellem 15 og 25 år, der enten ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse eller overvejer at afbryde en ungdomsuddannelse. I UUR er der ansat vejledere til at hjælpe dig med:

  • At få afklaret dine spørgsmål til fremtidig uddannelse og job
  • Afklaring om dine stærke og svage sider
  • Lave uddannelsesplaner og målgruppevurdering til produktionsskoler
  • Vejledning om SU
  • Information om ophold i udlandet

Hvis du er elev i 7. - 10. klasse, kan din vejleder på skolen hjælpe dig at træffe dit uddannelsesvalg.

Læs mere på UU Randers' hjemmeside

UU Randers
Toldbodgade 3, 5. sal
8900 Randers
Tlf. 89154747