Randers Social- og Sundhedsskole

Respekt, tolerance, omsorg og medmenneskelig forståelse er nøgleord for Randers Social- og Sundhedsskole, der uddanner social- og sundhedshjælpere og assistenter.

Skolen er rummelig i kontakten med omverdenen, bevægelig for at kunne tilpasse sig samfundet, der konstant ændrer sig, engageret i uddannelsen af den enkelte elev og professionel, så du som elev eller kursist får en faglig ballast, der kan bruges i arbejdslivet.

Læs mere på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside

Uddannelser på Randers Social- og Sundhedsskole

Illustration af uddannelsesforløb

Grundforløb 1: Det pædagogiske område – børn og unge

Grundforløb 1 kan være starten på din uddannelse til pædagogisk assistent. Som pædagogisk assistent kan du f.eks. arbejde i vuggestuer, børnehaver, på skoler og i SFO/fritidsklubber eller botilbud for voksne handicappede. Du kan også videreuddanne dig til f.eks. pædagog.

Læs mere om grundforløb 1

Grundforløb 2 – den pædagogiske assistentuddannelse

På Grundforløb 2 er undervisningen tilrettelagt, så du bliver i stand til at opfylde de adgangskrav, der er nødvendige for at starte på hovedforløbet den pædagogiske assistentuddannelse.

Du kan søge ind på grundforløb 2, hvis du har afsluttet grundforløb 2 eller har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden.

Læs mere om grundforløb 2

Social- og sundhedshjælper

Det kræver menneskelige kompetencer at yde omsorg. Social- og sundhedshjælperuddannelsen træner og udvikler dine evner og din viden på skolen og i praktikken. Som SOSU-hjælper kan du arbejde i den kommunale eller private hjemmepleje, enten i borgernes hjem eller på plejehjem. Social- og sundhedshjælperuddannelsen tager 1 år og 2 måneder. Du kan starte tre gange om året: i januar, maj og september. Tjek ansøgningsfrister på skolens hjemmeside.

Læs mere om social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedsassistent

For at blive social- og sundhedsassistent, skal du være både fagligt dygtig og have et stort personligt engagement. Social- og sundhedsassistenter arbejder hovedsageligt på sygehuse, i psykiatrien, på lokalcentre og i hjemmeplejen. Uddannelsen til social- og sundhedsassistent tager1 år og 8 måneder. Du kan starte tre gange om året: i marts, juli og august. Tjek ansøgningsfrister på skolens hjemmeside.

Læs mere om social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Pædagogisk assistentuddannelse (PAU)

Uddannelsen til pædagogisk assistent er en god blanding af teoretisk viden og praktisk erfaring, da uddannelsen kombinerer undervisning og praktik. Uddannelsen giver dig således mulighed for at afprøve de fremtidige jobmuligheder i praksis.

Som pædagogisk assistent kan du arbejde udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende i forbindelse med pædagogiske opgaver.

Uddannelsen til pædagogisk assistent kvalificerer dig til at søge ind på pædagoguddannelsen.

Den pædagogiske assistentuddannelse tager 2 år og 3½ måned. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Du skal have gennemført grundforløb 2 – den pædagogiske assistentuddannelse for at blive optaget på uddannelsen til pædagogisk assistent. 

Du får løn under hele uddannelsen.

Læs mere om pædagogisk assistentuddannelse (PAU)

Kurser og efteruddannelse

Randers Social- og Sundhedsskole tilbyder et bredt udvalg af korte og lange kurser. Mange kurser udbydes som AMU uddannelser.

Skolen tilbyder også længerevarende kompetenceudviklingsforløb med udgangspunkt i enkelte medarbejdergrupper eller hele personalegruppers behov og ønsker.

Randers Social- og Sundhedsskoles kurser og tilbud på det pædagogiske område henvender sig til dig, der arbejder med børn og unge - både inden for dagpleje, daginstitution, skoleområdet og specialområdet.

Desuden er der uddannelser til dig, der er ledig og ønsker arbejde eller uddannelse inden for børneområdet.

Læs om kurser og efteruddannelse

Du kan høre mere hos vores uddannelsesvejledere:

Allan Boeskov: tlf. 8710 6900, email: allan.boeskov@sosuranders.dk
Lene Wolff: tlf.: 8710 2019/40316843, email: lene.wolff@sosuranders.dk

Transport til skolen

Offentlig transport

Midttrafiks regionale busser rute 115, 214 og 221 kører fra busterminalen i Randers Midtby til skolen. Bybus rute 4 kører ligeledes fra Randers. Se Midttrafiks køreplaner. Køreplaner for Nordjyllands Amt.

Transport i egen bil

Du kan bruge Kraks rutebeskrivelse til at finde Randers Social- og Sundhedsskole. Besøg www.krak.dk/ruteplan: indtast egen adresse i feltet ’fra’ og indtast ’Minervavej 47 8960’ i feltet ’til’. Det er gratis og tilladt for alle elever og besøgende at holde på skolens parkeringsplads.

Randers Social- og Sundhedsskole
Minervavej 47,
8960 Randers SØ
tlf.nr.: 86 41 69 00
fax 86 41 67 91, 
www.sosuranders.dk
e-mail: info@sosuranders.dk 

Randers Social- og Sundhedsskole, Djursland-afdelingen
Ydesvej 1, 
8500 Grenaa 
tlf.nr.: 86 30 19 14

Randers Social- og Sundhedsskoles Kursuscenter
Haraldsvej 60, 1. sal
8960 Randers SØ
tlf.nr.: 86 41 69 00