Randers Produktionshøjskole

Randers Produktionshøjskole ligger på to adresser; en i Virring og en i Randers. Skolen tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion på 14 forskellige værksteder

Produktionshøjskolen er for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

For at blive optaget på skolen skal du have en samtale med og en godkendelse fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i din hjemkommune.

Læs mere om Randers Produktionshøjskole på skolens hjemmeside

Dit ophold på skolen vil være individuelt tilrettelagt indenfor skolens rammer og med udgangspunkt i dine stærke sider.

Du vil løbende få tilbudt vejledning om dit forløb på skolen og om efterfølgende uddannelses- og jobmuligheder. Alle vigtige ting bliver skrevet ned i en forløbsplan, og du får et kompetencebevis, når du stopper på skolen.

Skolens undervisning er ikke formelt kompetencegivende, men vi tilbyder undervisning på 9. kl. niveau i dansk, matematik og engelsk med mulighed for at gå til eksamen.

Du vil desuden have mulighed for praktik i op til 4 uger for hvert halve år, du går på skolen, og for at komme i kombinationsforløb på en erhvervsskole.

Du modtager skoleydelse, mens du går på skolen.

PBE - Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Skolen har ni værksteder, som er godkendt til at uddanne lærlinge under den særlige PBE-ordning. Uddannelserne foregår i samarbejde med de tekniske skoler og resulterer i en formelt godkendt uddannelse.

EGU - Erhvervsgrunduddannelsen

Randers Produktionshøjskole er også ansvarlig for EGU i Randers Kommune. Uddannelsen er for unge mellem 16 og 30 år, som ikke har taget en uddannelse i forvejen.

Læs mere om EGU her

KUU – Kombineret UngdomsUddannelsen

Erhvervsassistent  - Varighed:  Max 2 år - 4 moduler af 20 ugers varighed
Uddannelsesstart: August eller januar
Adgangskrav: 9. eller 10. klasse

Læs mere om KUU her

Randers Produktionshøjskoles afdelinger

Dalagervej 6, Virring
8960 Randers SØ
Tlf. 8649 4866, Fax. 8649 4813

Engboulevarden 30
8960 Randers SØ

Tlf. 8641 8200, Fax. 8641 8284.