Randers HF og VUC

Randers HF & VUC har som sit hovedmål, at skolen er et godt sted at lære og være. For at opnå dette lægger vi særlig vægt på tre forhold: Faglighed, gensidig respekt og åbenhed.

På den toårige HF går 300 unge kursister, mens 1.200-1.400 voksne i ugens løb fylder enkeltfagsholdene. Skolen beskæftiger cirka 125 medarbejdere.

Din fremtid er i højsædet!

Det gymnasiale niveau baner vejen for dine fremtidsdrømme. Måske vil du tage en HF for at komme videre? Måske tager du en målrettet fagpakke, så du er sikret adgang til din drømmeuddannelse? Måske benytter du dig af vores tilbud på niveau med 9. eller 10. klasse, så du øger din faglige basis for at komme videre med uddannelses- og jobmuligheder? Det kan selvfølgelig også være, at du blot vælger et enkelt fag eller to, fordi det er dødinteressant.

Læs mere på Randers HF og VUCs hjemmeside

Hvilket niveau ønsker du?

Hvis du vil studere på gymnasialt niveau, kan du vælge en toårig HF eller HF Enkeltfag.

Har du behov for uddannelse på niveau med 9. og 10. klasse, så se tilbuddene under Almen Voksen Uddannelse.

Har du brug for grundlæggende dansk eller matematik, så er Forberedende Voksenundervisning løsningen for dig.

Få hjælp til at vælge rigtigt

Kontakt en studievejleder inden for den uddannelse, som du ønsker at tage:

  • HF som et toårigt forløb - HF for unge, der har afsluttet 9. eller 10. klasse.
  • HF som enkeltfag - HF for voksne, der ønsker at tage enkelte Hf-fag eller en hel Hf-eksamen.
  • AVU - Almen Voksen Uddannelse - Tilbud til voksne, der ønsker at tage fag svarende til 9. og 10. klasseprøverne.
  • FVU - Forberedende Voksen Undervisning - tilbud til voksne, der ønsker at styrke deres færdigheder i læsning og matematik.

Læs mere om hvad studievejledningen kan gøre for dig.

Optagelse og tilmelding

Hvis du går i folkeskolen nu, får du ansøgningsskemaet hos din skolevejleder. Hvis du har forladt folkeskolen, kan du henvende dig til os om et ansøgningsskema eller hente det på www.optagelse.dk ved at klikke dig ind under "ansøger til ungdomsuddannelse". Læs også om de forskellige muligheder for valgfag. Optagelse foregår altid via studievejledningen.

Ansøgningsfristen for en toårig HF er den 15. marts.

Om uddannelserne

Toårig HF

HF er en toårig uddannelse, som du kan tage, når du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Uddannelsen giver dig almen viden og færdigheder på mange områder. En del fag er obligatoriske, og andre kan du selv vælge, afhængigt af hvilke behov og interesser du har.
Når du har taget din HF-studentereksamen, har du et godt grundlag for at gå i gang med en videre uddannelse. Foruden at give dig adgang til andre uddannelser er en HF-eksamen en fin forberedelse til en tilværelse, hvor krav og livsvilkår hele tiden ændres.

HF-enkeltfag

HF-tilbuddet på Randers HF & VUC er karakteriseret ved, at det er bredt og fleksibelt. Skolen kan tilbyde næsten hele HF-fagrækken. Du kan tage en hel HF-eksamen på enkeltfag over det antal år, du selv ønsker det. Nogle kursister vælger at tage en hel HF over to eller tre år. Andre vælger at tage ét fag ad gangen. Der findes også særlige fagpakker, som forbereder dig til optagelse på ganske bestemte uddannelser. På vores hjemmeside kan du læse meget mere om de mange muligheder.

AVU (Almen Voksen Uddannelse)

AVU betyder Almen Voksen Uddannelse, og formålet med undervisningen er at give voksne mulighed for at forbedre eller supplere deres viden og færdigheder inden for en række vigtige fag. Undervisningen er ikke rettet mod bestemte erhverv, men den er nyttig og ofte nødvendig for at få adgang til mere uddannelse eller et job.
Gennem diskussioner og samarbejde med andre kursister bliver du samtidig bedre til at finde din egen holdning til tingene og argumentere for dem.

FVU (Forberedende Voksen Undervisning)

FVU er et gratis tilbud til alle voksne, der vil blive bedre til at læse, stave og skrive, og til alle voksne, som vil blive bedre til at forstå tal, regning og matematik. FVU er et tilbud om undervisning, der passer til deltagernes ønsker og behov.

OBU (Ordblinde undervisning)

Randers HF & VUC tilbyder undervisning, der hjælper ordblinde til at klare sig bedre – både i job og i samfundet som helhed. Undervisningen er gratis og foregår på små hold på mellem tre og seks kursister.

Randers HF & VUC
Nålemagervej 110
8920 Randers NV
Telefon: 86 42 56 44
Fax: 86 40 88 68
Mail: adm@randershfvuc.dk

Afdeling i Favrskov
VUC Favrskov
Hovvej 35
8370 Hadsten