Psykomotorikuddannelsen

Vil du udfordres på krop og sjæl? Kan du rumme komplekse problemstillinger? Tænker du i kreative løsninger? Vækker menneskelige relationer din nysgerrighed?

Kan du svare ja til dette, er uddannelsen til psykomotorisk terapeut noget for dig.

Uddannelsen er en del af Danmarks største professionshøjskole, VIA University College. Det er en mellemlang, videregående uddannelse, der giver titlen Professionsbachelor i psykomotorik.

Læs mere vores hjemmeside

Uddannelsen er procesorienteret og veksler mellem teori og praksis, hvor din egen krop inddrages aktivt. Det er et fuldtidsstudium med gennemsnitlig 40 timer om ugen fordelt på undervisning, forberedelse, gruppearbejde, praktik og eksamen. Der er 80 procent mødepligt til undervisning i praksisfagene og til praktikken. I løbet af studiet er der både skriftlige og mundtlige eksamener, og du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt, hvor du selv vælger emne inden for uddannelsens kernefag. Læs mere om psykomotorikuddannelsen.

Jobmuligheder

Uddannelsen ruster dig til at arbejde inden for en række områder: Sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og afspændingspædagogisk behandling.

Du har gode muligheder for at skabe en karriere – hvad enten det er som selvstændig behandler, konsulent, leder, underviser eller som afspændingspædagog i det offentlige eller i det private erhvervsliv.

Læs mere om job og Karriere på vores hjemmeside.

Skolen

Vi ligger i Randers midtby cirka 5 minutters gang fra busterminalen, cirka 20 minutters gang fra togstationen og cirka 2 minutter fra byens kulturhus med bibliotek og museer.

Skolen danner rammen om et hyggeligt og stemningsfyldt studiemiljø. Fordelt over tre etager, råder vi over store, lyse sale med trægulve til dans, bevægelse og praktiske fag i øvrigt. Der er også teorilokaler, behandlingsrum og et stort opholdsrum til de studerende. Desuden er der trådløs internetforbindelse på hele skolen. Se mere om skolen her.

Studievejledning

Har du spørgsmål om uddannelsen, kan du læse mere på vores hjemmeside, og du er også meget velkommen til at kontakte vores studievejleder eller studiesekretær. Du kan finde telefonnumre og mailadresser mv. om studievejledningen på hjemmesiden. 

Optagelse

Vi optager 30 studerende en gang om året med ansøgningsfrist i marts og studiestart i august/september. Du kan kun søge om optagelse gennem kvote 2. Du skal have en adgangsgivende eksamen f.eks. studentereksamen, HF eller tilsvarende. Derudover lægger vi meget vægt på erfaring med afspændingspædagogik. Du kan læse mere om optagelse på hjemmesiden. Ansøgning sker gennem Den Koordinerede Tilmelding, og du finder et skema på www.kot.dk.

 

Psykomotorikuddannelsen, VIA University College
Jens Otto Krags Plads 3
8900 Randers C
Tlf. 87 55 25 55
apu@viauc.dk