Pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen i Randers er et levende uddannelsessted præget af tæt samspil mellem studerende og ansatte.

På uddannelsen har du store muligheder for at få indflydelse og sætte dit præg på studium og uddannelsesforløb.

De 3 ½ års uddannelse byder på faglige og personlige udfordringer og styrker din mulighed for at gøre en forskel i arbejdet med andre som færdiguddannet pædagog.

Som pædagog tilegner du dig forudsætninger og professionelle muligheder for at bidrage til andre menneskers læring, udvikling og omsorg. Pædagogers arbejdsområder er mangfoldige, og pædagoger får stadigvæk nye muligheder for spændende arbejdsområder, institutionstyper og målgrupper.

Uddannelsen varer 3½ år, og du opnår faglig indsigt og forståelse for forskellige menneskers levevilkår og udviklingsmuligheder. Du kommer til at handle selvstændigt og kreativt, og samtidig lærer du også at rumme andre mennesker og deres problemer.

I løbet af uddannelsen er der tre praktikperioder, hvor du kan få afprøvet dine kompetencer i praksis. Perioderne strækker sig samlet over cirka 14 måneder. I løbet af uddannelsen vælger du linjefagsområde, og du kan yderligere specialisere dig inden for det område, du brænder for.

Læs meget mere på vores hjemmeside

Om pædagoguddannelsen i Randers

På uddannelsen i Randers er der ca. 325 studerende og 18 ansatte. Vi er en uddannelsesinstitution præget af en mangfoldighed af mennesker med mange forskellige forudsætninger. Vi vægter samarbejdet med lokalområdet herunder vores ca. 140 praktikinstitutioner højt. Pædagoguddannelsen i Randers er i VIA partner med Pædagoguddannelsen JYDSK i Århus med fælles ledelse og studieordning.

I 2011 flyttede vi sammen med sygeplejerskeuddannelsen og psykomotorikuddannelsen (tidl. afspændingspædagoguddannelsen) i et nyt campusbyggeri ved Kulturhuset/Underværket. Herved blev den faglige bredde større sammen med mulighederne for et spændende studie- og arbejdsmiljø.

Optagelse på uddannelsen

Optagelse til pædagoguddannelsen sker igennem Den Koordinerede Tilmelding. Ansøgningsfristen er 15. marts for ansøgere via kvote 2, og 5. juli for ansøgere via kvote 1. Der er studiestart på pædagoguddannelsen den 1. september og 1. februar.

Du kan finde ansøgningsmateriale samt oplysninger om optagelseskrav og tidsfrister her.

VIA University College - Campus Randers
Pædagoguddannelsen i Randers
Jens Otto Krags Plads 3
8900 Randers C
Tlf.: 8755 3555