Optikerhøjskolen

På Erhvervsakademi Dania i Randers kan du uddanne dig til professionsbachelor i optometri (optiker), der er en mellemlang videregående sundhedsuddannelse.

Bacheloruddannelsen til optometrist varer i alt 3 ½ år, hvoraf 2 år af uddannelsen foregår på skole (inkl. bachelorprojekt), og 1½ år foregår i praktik i en optikervirksomhed. Der vil være en vekselvirkning mellem skole og praktik.

Der kræves autorisation fra Sundhedsstyrelsen for at kalde sig og virke som optiker. Autorisationen kan søges efter gennemført uddannelse til optometrist.

Læs mere om optikeruddannelsen på Erhvervsakademi Danias hjemmeside

Optikerens kerneydelser/topkompetencer

Optikerens kerneydelser/topkompetencer er:

  • Synsundersøgelse, udmåling og korrektion af synsfejl
  • Tilvirkning af briller, kontaktlinser og andre optiske hjælpemidler til korrektion af synsfejl
  • Rådgivning og vejledning af klienten ved valg af synshjælpemiddel

Optikeren skal kunne kende det syge øje fra det raske og henvise personer til læge, øjenlæge eller anden sundhedsperson, hvis der observeres behandlingskrævende sygdom.

Optikeren kan til behandling af visse binokulære samsynsproblemer tilbyde særlige træningsprogrammer til supplement eller erstatning for en optisk korrektion.

Optikeren kan medvirke til forbedring af arbejdsmiljøet gennem rådgivning om arbejdspladsens synsmiljø samt ved tilvirkning af særlige arbejdsbriller. Optikeren varetager i samarbejde med øjenlæge optisk rehabilitering af svagsynede.

Optikerhøjskolen
Minervavej 63
8960 Randers SØ
tlf. 8710 0474
Email: dcovs@dcovs.dk

Uddannelsen til Professionsbachelor i optometri udbydes i partnerskab mellem VIA University College og Erhvervsakademi Dania.