Teknisk studentereksamen (HTX)

Er du nysgerrig efter virkeligheden? På Teknisk Gymnasium Randers får du lov til at stille spørgsmål til verden og søge svar på alverdens spørgsmål.

På det tekniske gymnasium får du undervisning i såvel almene fag som i fag, der handler om teknik, teknologi og kommunikation og it. Du lærer at gå i dybden med fagene og at samle ny viden ind.

Undervisningen i htx er på mange måder anderledes end den, du kender fra folkeskolen. Der vil selvfølgelig være en del klasseundervisning, som du kender den. Men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver. Særligt for undervisningen på htx er, at du får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier.

I Randers kan du gå på HTX på Tradium Teknisk Gymnasium. 

HTX på Tradium Teknisk Gymnasium