Merkantil studentereksamen (HHX)

På uddannelsen bliver der lagt stor vægt på faglighed, studiekompetence, kontakt til erhvervslivet, innovation, sprog og international viden.

I handelsgymnasiet får du undervisning i såvel almene fag og sprogfag som i fag, der handler om virksomheders økonomi, afsætningsmuligheder og retslige forhold. Du lærer at gå i dybden med fagene og at samle ny viden ind.

Undervisningen i hhx er på mange måder anderledes end den, du kender fra folkeskolen. Der vil være en del klasseundervisning, som du kender den. Men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver.

I Randers kan du gå på HHX på Tradium Handelsgymnasium. 

HHX på Tradium Handelsgymnasium