Højere forberedelseseksamen (HF)

Den blå hue klæder dig på til fremtiden. Når du har taget din HF-studentereksamen, har du et godt grundlag for en videre uddannelse.

HF er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der giver dig en ny viden inden for flere fagområder. For at sikre dig en god start er der i begyndelsen af det første halve års undervisning indlagt et særligt introduktionskursus (ca. 4 uger), der går på tværs af fagene.

Undervisningen kan foregå som klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, opgaveskrivning og værkstedsundervisning. I værkstedsundervisningen bliver du trænet i studieteknik, metodisk arbejde og prøveaflæggelse.

I uddannelsens sidste halve år skal du aflevere en individuelt udarbejdet større skriftlig opgave.

I Randers kan du læse HF på Randers HF og VUC. 

Læs mere om Randers HF og VUC