Erhvervsfaglig studentereksamen (EUX)

Med en EUX uddannelse får du en erhvervsfaglig studentereksamen der gør dig klar til at læse videre på en videregående uddannelse.

Tager du erhvervsuddannelsen med EUX, får du en erhvervsfaglig studentereksamen. Hermed opnås det, man kalder generel studiekompetence, og du har derfor de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen. Et eux-forløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse, og du vil derfor skulle have fag på gymnasialt niveau i forbindelse med din erhvervsuddannelse.

Klik her for at læse om mulighederne for EUX på Tradium og Randers Social- og sundhedsskole

EUX på Tradium

EUX på Randers Social- og Sundhedsskole