Almen studentereksamen (STX)

Med en almen studentereksamen specialiserer du dig indenfor en række områder, der gør dig klar til videre uddannelse eller arbejde

På det almene gymnasium får du ny viden inden for en bred vifte af fag, der kommer fra de tre videnskabsområder: Humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Du lærer at gå i dybden med fagene og at samle ny viden ind.

Undervisningen i gymnasiet er på mange måder anderledes end den, du kender fra folkeskolen. Der vil selvfølgelig være en del klasseundervisning, som du kender den. Men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver.

I Randers er der to almene gymnasier:

Paderup Gymnasium

Randers Statsskole