Produktionsskolerne i Randers

I Randers har vi to produktionsskoler, Randers Produktionsskole og Produktionsskolen Mimers Brønd. Skolerne udbyder undervisning på en række forskellige værksteder.

På produktionsskolen er vægten lagt på praktisk arbejde kombineret med skolefag efter behov. Du kan fx arbejde med landbrug, musik eller it. Der er også muligheder for at følge undervisning i fag som samfundsfag, matematik og dansk.

Når du har afsluttet uddannelsen, kan du vælge at gå i gang med en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse.

I Randers har vi to Produktionsskoler – læs mere om dem ved at klikke her:

Randers Produktionshøjskole

Mimers Brønd