Parat til uddannelse (PTU)

Parat til uddannelse er et nyt uddannelsesrettet forløb for unge uddannelseshjælpsmodtagere mellem 18 og 30 år, som ikke er kommet i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Forløbet foregår på Tradium og på Randers Social– og Sundhedsskole - og i tæt samarbejde med Jobcenter Randers. 

Formålet med forløbet er, at deltagerne bliver klar til at begynde på og gennemføre en ordinær uddannelse enten på Tradium, Randers Social – og Sundhedsskole eller på anden uddannelsesinstitution. 

I videoen herunder kan du møde Julie Madsen, som efter sin PTU kom ind på Social- og Sundhedshjælper-uddannelsen.

Indhold

På Parat til uddannelse kan deltagerne arbejde med mange forskellige uddannelsesaktiviteter fx 

  • Dansk og matematikundervisning 
  • Afklaring vedr. uddannelse – vejledning 
  • Besøg på de forskellige grund – og hovedforløb på Tradium og på Randers Social – og Sundhedsskole 
  • Forskellige faglige undervisningstemaer med små opgaver 
  • Individuelle opgaver 
  • Kost, sundhed og bevægelse 
  • Virksomhedsbesøg 
  • Værksted med træ, metal og maleopgaver. 
  • Små snusepraktikker på forskellige uddannelser 
  • Kortere eller længerevarende praktikker på virksomheder

De forskellige uddannelsesaktiviteter foregår på hold og tilrettelægges således, at den enkelte deltager hurtigst muligt opnår afklaring omkring egne uddannelsesmuligheder og eget uddannelsesvalg samt klædes på fagligt, personligt og socialt til at påbegynde og gennemføre den valgte uddannelse. 

Uddannelsesmentor

Alle deltagere på forløbet har en uddannelsesmentor. Uddannelsesmentoren støtter deltageren i forhold til at udarbejde en realistisk og holdbar plan for fremtidig uddannelse. 

Henvisning til Parat til uddannelse

Henvisning til forløbet sker via Jobcenter Randers.

Mere information omkring Parat til uddannelse

Anders Christensen
Daglig leder af PTU 
Tlf 8711 4324
ac@tradium.dk