Almen voksenuddannelse (AVU)

Almen voksenundervisning (AVU) udbydes på Randers HF og VUC og er undervisning på 9. og 10. klasses niveau tilrettelagt for voksne, med fag som eksempelvis dansk og psykologi.

AVU kan afsluttes med prøver, der har samme værdi som folkeskolens afsluttende prøver og giver adgang til de samme uddannelser. Der findes kernefag som bl.a. dansk, dansk som andetsprog og matematik samt tilbudsfag som fx billedkunst, psykologi og idræt.

Læs mere om AVU