Erhvervsuddannelser i Randers

Du kan tage mange interessante og aktuelle erhvervsuddannelser i Randers.

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder i praktik. Du kan vælge mellem mange forskellige uddannelser, der her en række forskellige trin eller specialer.

Uddannelserne er inddelt i fire hovedområder, som du kan se nedenfor. Klik på linket og få en oversigt over de erhvervsuddannelser, der tilbydes indenfor området her i Randers Kommune.

Hovedområder

Teknologi, byggeri og transport

Kontor, handel og forretningsservice

Omsorg, sundhed og pædagogik

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Social- og sundhedsuddannelser

EUX

Tager du erhvervsuddannelsen med EUX, får du en erhvervsfaglig studentereksamen. Hermed opnås det, man kalder generel studiekompetence, og du har derfor de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen. Et EUX-forløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse, og du vil derfor skulle have fag på gymnasialt niveau i forbindelse med din erhvervsuddannelse.

Læs mere om mulighederne på Tradium

Læs mere om mulighederne på Randers Social- og Sundhedsskole