Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

En erhvervsgrunduddannelse varer normalt 2 år og består først og fremmest af praktik hos en arbejdsgiver med enkelte skoleophold ind imellem.

Før du kan begynde, skal du udfylde en uddannelsesplan sammen med din UU-vejleder, hvori der står, hvor uddannelsen skal foregå, og hvad den skal indeholde.

I praktiktiden lærer du forskellige arbejdsfunktioner og livet på en arbejdsplads at kende. Praktikken skal være beskrevet i en praktikaftale, som du indgår med virksomheden.

Skoleuddannelsen består normalt af undervisningsdele fra andre uddannelser, fx erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser. Det kan også være dele fra undervisningen på ungdomsskoler, højskoler og produktionsskoler.

Skoleperioderne varer mellem 20 og 40 uger. De skal hver for sig så vidt muligt udgøre et afsluttet forløb.

Læs mere her