Logistik

Vil du gerne være på forkant med virksomheders logistik- og indkøbsaktiviteter, uanset om det foregår i Danmark eller på det globale marked, og sikre en effektiv varestrøm?

Trives du med at planlægge, koordinere og styre komplekse indkøbs-, produktions- og transportløsninger samt udvikle relationer internt som eksternt? Med uddannelsen Logistikøkonom i Hobro får du muligheden for at lære alt dette. 

Fremtidige jobs

Der er gode jobmuligheder med en uddannelse som logistikøkonom både i Danmark og udlandet. Logistikbranchen er i vækst som følge af globalisering og øget international samhandel, og eksperter fremhæver, at danske virksomheders evner på logistikområdet er et af de stærkeste kort, Danmark har i den globale konkurrence. 

Uddannelsens hovedfokusområder

Logistikøkonomuddannelsen er en praksisnær toårig erhvervsakademiuddannelse, hvor du får mulighed for at kombinere din teoretiske viden med praktiske problemstillinger og løsninger, og hvor du får styrket dine kompetencer indenfor virksomhedsdrift, handel, it, sprog og logistik. 

Det første 1½ år af uddannelsen er bygget op omkring temaer af forskellig varighed, hvor du kommer til at arbejde med praksisnære opgaver og projekter. Det sidste halve år af uddannelsen er du i praktik hos en virksomhed og løser dit afsluttende eksamensprojekt. 

Eksempler på jobtitler for logistikøkonomer:

  • Logistikassistent 
  • Logistikkonsulent 
  • Indkøber 
  • Transportplanlægger 
  • Produktionsplanlægger 
  • Eksportmedarbejder 
  • Supply Chain Manager 

Fakta om uddannelsen

Logistikøkonom er en toårig KVU-uddannelse (AK) med studiestart primo september. Du kan ansøge om optagelse igennem kvote 1 eller kvote 2. I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse.

Der er studieforberedende samtaler på studiet.

Du kan søge om SU på uddannelsen.

Læs mere om uddannelsen her

Erhvervsakademi Dania 
Kirketoften 7
9500 Hobro
Tlf.: 96 57 02 63
E-mail: mu@eadania.dk
www.eadania.dk