Social- og sundhedshjælper

Det kræver menneskelige kompetencer at yde omsorg. Social- og sundhedshjælper-uddannelsen træner og udvikler dine evner og din viden på skolen og i praktikken.

Respekt, tolerance, omsorg og medmenneskelighed er nøgleord for Randers Social- og Sundhedsskole. Vi lægger vægt på høj faglighed, og giver dig mulighed for hjælp og støtte under uddannelsen, fx hvis du har læsevanskeligheder.

Du uddanner dig til et arbejde, hvor du skal tage ansvar, arbejde selvstændigt og kunne samarbejde.

Fremtidige jobs, videregående uddannelse og efteruddannelse

Som social- og sundhedshjælper kan du arbejde i den kommunale eller private hjemmepleje enten i borgernes hjem eller på plejehjem.

Med et social- og sundhedshjælperbevis har du også mulighed for at søge ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Som social- og sundhedsassistent kan du søge direkte ind på en mellemlang, videregående uddannelse på social- og sundhedsområdet: sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, radiograf, tandplejer, farmakonom eller bioanalytiker.

Uddannelsens hovedfokusområder

I skoleperioderne er undervisningen delt op i områdefag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag.

Områdefag

  • Social- og sundhedssektoren
  • Pleje og dokumentation
  • Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats
  • Psykologi og kommunikation
  • Arbejdsmiljø og ergonomi

Grundfag

  • Dansk niveau D
  • Naturfag niveau E
  • Engelsk niveau E (valgfrit)

Valgfri specialefag og valgfag

Se de aktuelle tilbud på skolens hjemmeside (via menuen til højre).

Praktik

Du kommer i praktik i hjemmeplejen eller på et plejecenter. Din arbejdstid er på 37 timer og følger praktikstedets arbejdstider.

Fakta om uddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen tager 1 år og 2 måneder. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Du kan starte tre gange om året: i januar, maj og september.

Tjek ansøgningsfrister på skolens hjemmeside

Der er flere måder, du kan blive optaget på uddannelsen på. Du skal enten have grundforløbet Sundhed, omsorg og pædagogik, mindst ét års anden uddannelse efter 9 års skolegang, mindst ét års erhvervserfaring efter 9 års skolegang eller have tilsvarende kvalifikationer. Hvis du har anden skolegang end dansk, skal du også enten have bestået prøve i Dansk 3 eller have bestået prøve i Dansk 2 suppleret med seks måneders relevant erhvervserfaring.

Læs mere om social- og sundhedshjælperuddannelsen

Randers Social- og Sundhedsskole
Minervavej 47
8960 Randers SØ 
tlf. 86 41 69 00
fax 86 41 67 91
www.sosuranders.dk
info@sosuranders.dk

Randers Social- og Sundhedsskole
Djursland afdelingen

Ydesvej 1
8500 Grenaa 
tlf. 86 30 19 14