Social- og sundhedsassistent

Respekt, tolerance, omsorg og medmenneskelighed er nøgleord for Randers Social- og Sundhedsskole, og vi lægger vægt på høj faglighed.

Hvorfor skal jeg vælge denne uddannelse?

For at blive social- og sundhedsassistent skal du være både fagligt dygtig og have et stort personligt engagement. Uddannelsen er en bred uddannelse, der giver dig mulighed for at arbejde indenfor flere forskellige arbejdspladser med forskellige brugergrupper. Du kan derfor snuse til mange emner og mange typer arbejde.

 Vi giver dig også hjælp og støtte under uddannelsen, for eksempel hvis du har læsevanskeligheder eller er tosproget.

Fremtidige jobs, videregående uddannelse og efteruddannelse

Social- og sundhedsassistenter arbejder hovedsageligt på sygehuse, i psykiatrien, på lokalcentre og i hjemmeplejen.

Som social- og sundhedsassistent kan du søge ind på en mellemlang, videregående uddannelse på social- og sundhedsområdet: Sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, radiograf, tandplejer, farmakonom eller bioanalytiker.

Uddannelsens hovedfokusområder

I skoleperioderne er undervisningen delt op i områdefag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag.

Områdefag

  • Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation
  • Sygepleje
  • Somatisk sygdomslære og farmakologi
  • Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi
  • Forebyggelse og rehabilitering
  • Sundhedspædagogik og kommunikation

Grundfag

  • Dansk niveau C
  • Engelsk niveau D
  • Naturfag niveau C

Valgfri specialefag og valgfag

Se de aktuelle tilbud på skolens hjemmeside (via menuen til højre).

Praktik

Du kommer i praktik på et sygehus, i psykiatrien og på et lokalcenter. Din arbejdstid er på 37 timer og følger praktikstedets arbejdstider.

Fakta om uddannelsen

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent tager 1 år og 8 måneder. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Du kan starte tre gange om året: i marts, juli og august.

Du kan søge ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent, hvis du har gennemført social- og sundhedshjælperuddannelsen, har sammenlagt mindst 14 måneders relevant uddannelse og/eller erhvervserfaring. Du kan også ansøge, hvis du har tilsvarende kvalifikationer fra udlandet. Tjek ansøgningsfrister på skolens hjemmeside.

Du får løn under hele uddannelsen.

Læs mere om social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Randers Social- og Sundhedsskole
Minervavej 47
8960 Randers SØ 
tlf. 86 41 69 00
fax 86 41 67 91
www.sosuranders.dk
info@sosuranders.dk