Psykomotorisk terapeut

Vil du udfordres på krop og sjæl? Er du tiltrukket af selvstændighed og lederskab? Kan du arbejde med komplekse problemstillinger?

Vækker menneskelige relationer din nysgerrighed? Så er psykomotorikuddannelsen noget for dig!

Undervisningen

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis, hvor du selv inddrages aktivt. Den integrerer viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige, de pædagogiske og psykologiske samt de samfundsvidenskabelige områder.

Gennem fagene får du viden om, hvordan menneskets krop hænger sammen, hvordan den fysiske og psykiske del er forbundet, og hvordan de påvirker hinanden. Du tilegner du dig metoder i forhold til at videreformidle og bruge denne viden som udøvende psykomotorisk terapeut.

En stor del af undervisningen og projektarbejdet foregår i grupper. Desuden svarer praktikken samlet til et halvt år i løbet af hele uddannelsen.

Hvis du vil til udlandet, er der mulighed for både praktikforløb og studieophold i Europa.

Jobmuligheder

Vores professionsbachelorer bliver ansat i mange jobfunktioner. Det kan f.eks. være som psykomotorisk terapeut, som underviser eller som konsulent inden for arbejdsmiljø, ergonomi eller motorik. Desuden vælger en del psykomotoriske terapeuter at blive selvstændige og starte egen virksomhed.

Efter- og videreuddannelse

Som psykomotorisk terapeut har du direkte adgang til pædagogiske kandidatuddannelser, der udbydes af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i Aarhus. Optagelse på den tværfaglige sundhedsuddannelse, cand.scient.san., kan ske efter et halvt års suppleringskursus.

Fakta

Navn: Psykomotorisk Terapeut
Uddannelsestype: Professionsbachelor
Varighed: 3½ år
Studiestart: Sommer og vinter
Undervisningssprog: Dansk
Hjemmeside: viauc.dk/psykomotorik

Adgangskrav

Vi indkalder til adgangsgivende samtaler på baggrund af din ansøgning. På vores hjemmeside kan du se en prioriteret liste over de elementer, vi vægter, når vi udvælger studerende.

Psykomotorikuddannelsen
VIA University College
Jens Otto Krags Plads 3
8900 Randers C
Mail: psykomotorik@viauc.dk
www.viauc.dk/psykomotorik

Studiekontor: 8755 2555

Studievejleder: psykomotorikstudvej@viauc.dk / 8755 2559