Optiker

Professionsbachelor i Optometri er en mellemlang videregående uddannelse, som du skal have gennemført for at opnå Sundhedsstyrelsens autorisation til at arbejde som optiker.

Optikeruddannelsen er en alsidig uddannelse med en god blanding af teoretisk undervisning og praktik, hvor du får afprøvet dine færdigheder fra studiet. Undervisningen er på et højt fagligt niveau, og studiemiljøet er dynamisk.

Fremtidige jobs, videregående uddannelse og efteruddannelse

Der er i øjeblikket gode jobmuligheder inden for faget. Du kan få arbejde i optikerforretninger, svagsynsklinikker, øjenlægeklinikker samt blive konsulent i en produktionsvirksomhed eller selvstændig.

Du kan videreuddanne dig på andre videregående sundhedsuddannelser i Danmark og i udlandet. Du kan eksempelvis læse medicin på universitetet.

Uddannelsens hovedfokusområder

Optometristuddannelsen giver dig både teoretisk og praktisk viden om opgaver inden for synsundersøgelse, udmåling og korrektion af synsfejl. Du lærer også at tilvirke briller, kontaktlinser og andre optiske hjælpemidler samt at rådgive og vejlede kunden i sit valg af synshjælpemiddel. Undervisningsformerne varierer, og der er meget hjemmearbejde og opgaveskrivning. Undervejs er der i alt 1 ½ års praktik.

Du vil på uddannelsen opnå kompetencer inden for følgende:

  • Synsundersøgelse, udmåling og korrektion af synsfejl
  • Tilvirkning af briller, kontaktlinser og andre optiske hjælpemidler til korrektion af synsfejl
  • Rådgivning og vejledning af klienten ved valg af synshjælpemiddel

Fakta om uddannelsen

Optometristuddannelsen er en 3½ årig sundhedsvidenskabelig professionsbachelor uddannelse (MVU).

Studiestart er primo september. Du får løn under praktikken og SU i de perioder, hvor du modtager undervisning på skolen.

Du kan ansøge, hvis du har en studentereksamen (STX), højere handelseksamen (HHX), højere forberedelseseksamen (HF), højere teknisk eksamen (HTX) eller tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Læs mere om uddannelsen her

Erhvervsakademi Dania
Optikerhøjskolen
Minervavej 63 
8960 Randers SØ
Tlf. 87 100 474
hj@eadania.dk
www.eadania.dk/optometri