Grundforløb 2. Den pædagogiske assistentuddannelse

Grundforløb 2 – den pædagogiske assistentuddannelse er starten på uddannelsen til pædagogisk assistent.

Grundforløb 2 er specialiseret og målrettet, så man herefter er kvalificeret til at søge ind på den pædagogiske assistentuddannelse.

Fremtidige jobs, videregående uddannelse og efteruddannelse

På Grundforløb 2 er undervisningen tilrettelagt, så du bliver i stand til at opfylde de adgangskrav, der er nødvendige for at starte på hovedforløbet den pædagogiske assistentuddannelse.

Som pædagogisk assistent kan du f.eks. arbejde i vuggestuer, børnehaver, på skoler og i SFO/fritidsklubber eller botilbud for voksne handicappede. Du kan også videreuddanne dig til f.eks. pædagog.

Uddannelsens hovedfokusområder

Undervisningen på grundforløb 2 er opdelt i temaer og tager udgangspunkt i erhvervsfaglige problemstillinger og emner, som er baseret på praksisnære eksempler.

Der undervises i følgende temaer:

  • Børn og unges udvikling
  • Kommunikation og samarbejde
  • Pædagogik i daginstitutioner
  • Aktiviteter leg og bevægelse
  • Sundhed og trivsel
  • Arbejdspladsen og arbejdsmiljøet
  • Specialområdet

Fakta om uddannelsen

Grundforløb 2 varer 20 uger. Når du begynder på skolen, bliver du en del af en klasse, og du får en fast kontaktlærer, som vil følge dig gennem alle 20 uger.

Er du fyldt 18 år, kan du få SU under uddannelsen.

Du kan søge ind på grundforløb 2, hvis du har afsluttet grundforløb 2 eller har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden.

Læs mere om grundforløb 2 på Randers Social- og Sundhedsskoles hjemmeside