Grundforløb 1. Det pædagogiske område, børn og unge

Drømmer du om at få et arbejde, hvor du kommer til at arbejde med børn eller unge? Måske kan du forestille dig et arbejde i en vuggestue, i en børnehave, i en SFO eller på en institution for børn og unge, der har særlige behov?

Hvis du har det sådan, så er grundforløb 1 med fagretningen ”Det pædagogiske område – børn og unge” noget for dig.

Fremtidige jobs, videregående uddannelse og efteruddannelse

På grundforløb 1 får du kompetencer, som du kan bruge i din videre uddannelse, og når du får et job.

Du vil blive afklaret om dit uddannelsesvalg, så du er parat til at starte på grundforløb 2, når du har afsluttet grundforløb 1.

Grundforløb 1 kan være starten på din uddannelse til pædagogisk assistent. Som pædagogisk assistent kan du f.eks. arbejde i vuggestuer, børnehaver, på skoler og i SFO/fritidsklubber eller botilbud for voksne handicappede. Du kan også videreuddanne dig til f.eks. pædagog.

Uddannelsens hovedfokusområder

På grundforløb 1 vil du komme til at arbejde med forskellige temaer:

  • Det sunde menneske
  • Kommunikation og samarbejde
  • Det gode arbejdsliv
  • Innovation

Undervisningen i temaerne vil have det pædagogiske område som omdrejningspunkt. Du skal også have dansk og valgfag på grundforløb 1.

Fakta om uddannelsen

Grundforløb 1 varer 20 uger. Når du begynder på skolen, bliver du en del af en klasse, og du får en fast kontaktlærer, som vil følge dig gennem alle 20 uger.

Er du fyldt 18 år, kan du få SU under uddannelsen.

Du kan søge ind på grundforløb 1, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasser, og indtil et år efter du har afsluttet disse klassetrin.

Læs mere om Grundforløb 1 på Randers Social- og Sundhedsskoles hjemmeside