Praktiske oplysninger

Vi har to grupper kørende: En gruppe unge mødre, der er i gang med at studere, og en gruppe, der er uddannelsessøgende og i nærmeste fremtid skal begynde et studium.

Studieaktive mødre

I en gruppe med studieaktive mødre er der plads til otte familier, og der startes løbende nye grupper.

Et gruppeforløb strækker sig over 16 uger, og vi mødes fast en hverdag om ugen fra kl. 15.30-19.00.

Vi sørger for pasning af dit barn, mens vi voksne snakker. Vi afslutter hvert gruppemøde med fællesspisning.

Der er intern visitation – du kan evt. indskrives ved at kontakte projektets gruppeleder og aftale en samtale. En vejleder eller anden person i dit netværk er velkommen til at deltage i en forsamtale.

Uddannelsessøgende mødre

I en gruppe med uddannelsessøgende mødre er der plads til 10 deltagere, og der optages løbende nye medlemmer.

Gruppemøderne afholdes en hverdag i dagtimerne fra ca. kl. 9.00-12.30. Når du påbegynder på dit studium, får du tilbud om at starte i en ny fast gruppe for studieaktive mødre.

Der er intern visitation – du kan kontakte projektets gruppeleder og aftale et møde med henblik på indskrivning i projektet. En jobkonsulent, sagsbehandler, vejleder eller anden person i dit netværk er velkommen til at deltage i en forsamtale.

Det er gratis at deltage.