Mål

Det overordnede formål med studiemødregrupperne er at give unge, enlige mødre støtte, så de kan opbygge og anvende deres ressourcer til at forbedre deres muligheder.

Mere konkret er målet, at unge mødre gennemfører en uddannelse og på sigt indsluses på arbejdsmarkedet.

Projektet har desuden som mål at yde en helhedsorienteret indsats, som skræddersyes til den enkelte mor.

Studiemødregrupperne vil støtte mødrene i at blive mere sikre i forældrerollen, få et stærkere netværk og større stabilitet i deres liv samtidig med, at det uddannelsesmæssige perspektiv fastholdes, så de gennemfører uddannelsen.

Studiemødregrupper henvender sig til mødre under uddannelse og mødre, der indenfor de næste tre-fire måneder påbegynder en uddannelse.

Projektet hører under Familiehuset i Randers med leder Berit Svane. Projektet har modtaget midler fra Socialministeriets satspulje.