Grupper for unge studiemødre

Er du alene med dit barn? Er du mellem 18 og 25 år? Er du i gang med en uddannelse eller ved at påbegynde en? Så har du mulighed for at deltage i en studiemødregruppe.

I studiemødregruppen tager vi emner op, som I mødre finder relevante. Vi snakker om det gode og sjove, men også om udfordringer i at få hverdagen med studie og barn til hænge sammen.

Du får mulighed for at møde andre mødre på din egen alder, og du får mulighed for at dele dine erfaringer med andre i samme situation som dig selv.

I studiemødregruppen snakker vi ikke kun, men tager også på udflugter og en ferietur sammen, og der opstår nye venskaber – både blandt voksne og børn.

Studiemødregrupperne vil være faste grupper med otte mødre, der mødes 1-2 gange ugentlig i 16 uger under ledelse af to gruppeledere. Gruppelederne planlægger mødregruppernes forløb således, at der indgår aktiviteter og temaer, som mødrene finder relevante i relation til både det at være mor og studerende.

De tematikker, der diskuteres og erfaringsudveksles på gruppemøderne, har som mål at skabe større sammenhæng mellem studie- og familieliv.

Projektet har desuden ambitioner om at skabe netværk omkring og mellem mødrene, og derfor er fællesarrangementer og fællesspisning en vigtig del.

Uddannelsessøgende enlige mødre mellem 18 og 25 år

Det er et krav, at det af samarbejdspartnere og moren vurderes som realistisk og relevant, at moren påbegynder en uddannelse indenfor nærmeste 3-4 mdr. Gruppen af uddannelsessøgende mødre vil være ”åben” og løbende optage deltagere (dog maks. 10).

Et af målene med tilbud om en gruppe for uddannelsessøgende enlige mødre er at understøtte mødre både før og under uddannelse. Perspektivet er at styrke og understøtte særligt mødrenes selvopfattelse og deres tro på, at det overhovedet er muligt at studere og samtidig være alenemor.

Der er tydelige socioøkonomiske problematikker ved at være studerende alenemor, der gør det til en stor udfordring at få skabt strukturerede rammer for deres liv - rammer som i et vist omfang er nødvendige for en studerende alenemor.

Mødrene kan have svært ved at få overblik over praktiske gøremål og være usikre i rollen som mor, og de mangler ofte overblik over økonomien. Det er vores erfaring, at netop strukturelle udfordringer og socioøkonomiske problematikker gør det uoverskueligt samtidigt at tage ansvar for studiet og kan gøre, at der mangler energi til at få læst lektier mv.

Arbejdet i og med grupperne rummer diskussioner af livet som (studerende) alenemor, struktur i hverdagen, økonomi, målet med uddannelse, rollen som mor og meget andet.

Når en mor påbegynder sit studium, vil hun få tilbudt optagelse i en studiemødregruppe.

Der er intern visitation – mødrene kan kontakte gruppelederne og aftale et møde med henblik på indskrivning i projektet. En jobkonsulent, sagsbehandler, vejleder eller anden person i morens netværk er velkommen til at deltage i en forsamtale.