Det pædagogiske arbejde

I Projekt ”Studiemødregruppe” er vi inspirerede af Ken Heaps gruppemetode. Blandt andet fordi metoden tager udgangspunkt i gruppemedlemmernes egne ressourcer.

I det sociale og pædagogiske arbejde med målgruppen har vi fokus på den enkelte mors specifikke udfordringer. Nogle af vores omdrejningspunkter er:

  • Udvikling af selvværd og identitet
  • at bygge videre på brugbare erfaringer og styrke de individuelle ressourcer
  • at få struktur på hverdagen og få indarbejdet en rytme i forhold til uddannelse
  • at tilegne sig viden og færdigheder i relation til måder at begå sig på i forskellige sociale sammenhænge og få indsigt i, hvordan man virker på andre

Den konkrete støtte tilrettelægges i samarbejde med moren og evt. andre personer i morens netværk. Støtten kan eksempelvis være hjælp til at strukturere ens hverdag ved eksempelvis at:

  • Få styr på sin økonomiske situation
  • reflektere over rollen som mor
  • diskussioner om, hvad et lille barn har behov for i sin sunde udvikling.
  • sætte mål og tydeliggøre handlingsmuligheder sammen med moren
  • anskueliggøre sammenhænge, som moren kan have vanskeligt ved at se.
  • deltage i eksterne møder med moren (for eksempel på studium eller i daginstitution)