Teknisk tegner

Hvis du interesserer dig for informationsteknologi og konstruktion, er uddannelsen til teknisk designer lige noget for dig.

Uddannelsens hovedfokusområder

Uddannelsen til teknisk designer giver en grundlæggende viden om de opgaver, der skal løses, når man planlægger at bygge eller producere noget. Du vil fx få undervisning i:

  • Informationsteknologi
  • Konstruktion
  • Tegningsforståelse og materialelære
  • Dansk
  • Engelsk
  • Matematik

Derudover skal du have fag som arbejdsmiljø, brandbekæmpelse, 3D-animation og computerbaseret design.

Uddannelsen til teknisk designer har to specialer:

  • Teknisk designer - bygge og anlæg
  • Teknisk designer - industriel produktion

Læs mere om uddannelsen her

Fremtidige jobs, videregående uddannelse og efteruddannelse

Som teknisk designer kan du fx arbejde i større produktionsvirksomheder, IT-virksomheder, hos entreprenører og arkitekter, hos rådgivende ingeniører eller i offentlige virksomheder. En teknisk designer fungerer som bindeled mellem virksomhedernes administration og værkstederne.

Arbejdsopgaverne varierer alt efter, hvilket speciale du har valgt.

Med en uddannelse som teknisk designer kan du bl.a. videreuddanne dig til driftsteknolog offshore, multimediedesigner, kort- og landmålingstekniker, byggetekniker, professionsbachelor i eksport og teknologi og bygningskonstruktør.

Fakta om uddannelsen

Uddannelsen tager 2 år og 5-11 måneder, hvoraf de 60 uger foregår på skole.

Uddannelsen består af et grundforløb, der varer enten 20 eller 40 uger, og et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb.

Tradium
Vester Alle 26
8900 Randers C
Tlf.: 70 11 10 10