Produktionsteknolog

En produktionsteknolog er efterspurgt på arbejdsmarkedet på grund af de brede kompetencer, de studerende opnår både fagligt og som idémagere og problemløsere.

Du vælger først speciale efter det første år, hvilket giver stor tværfaglighed. Undervisningen på produktionsteknologuddannelsen er desuden i høj grad projektstyret.

Fremtidige jobs, videregående uddannelse og efteruddannelse

Som produktionsteknolog kan du få mange forskellige typer jobs. Produktionsteknologer bestrider stillinger inden for konstruktion, produktudvikling, teknisk salg og indkøb, produktionsstyring, planlægning og ledelse. En produktionsteknolog kan varetage job som fx drifts- og produktionsansvarlig, teknisk indkøber eller som selvstændig erhvervsdrivende. Uddannelsen kvalificerer desuden til job med ledelsesfunktioner og giver mulighed for arbejde i udlandet.

Med en uddannelse til produktionsteknolog kan du videreuddanne dig til diplomingeniør med mulighed for at få merit for nogle af fagene.

Uddannelsens hovedfokusområder

  • Udvikling af nye produkter
  • Udarbejdelse af produktionsgrundlag
  • Planlægning af produktion

Det er kort fortalt, hvad du lærer på uddannelsen til produktionsteknolog. Undervisningen består af obligatoriske uddannelseselementer, valgfrie elementer, en praktikperiode på tre måneder og et afsluttende eksamensprojekt i samarbejde med en virksomhed.

Du starter med at følge undervisning i grundlæggende fag inden for konstruktion, produktudvikling og produktion. Derefter kan du specialisere dig i enten teknisk salg og indkøb, produktudvikling eller produktions- og procesoptimering.

Fakta om uddannelsen

Produktionsteknolog er en toårig KVU-uddannelse (AK). Studiestart er primo september, og du kan ansøge om SU. Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2. Formelt kræves det, at du er faglært eller har en studentereksamen. I begge tilfælde med matematik og et fremmedsprog på C-niveau.
I praksis bliver alle, der ønsker at starte på produktionsteknolog-uddannelsen, i juni indkaldt til en optagelsessamtale. Her bliver den enkeltes kompetencer i relation til uddannelsen vurderet.

Mangler du matematik på C niveau, kan du på 1. semester gå til eksamen i dette fag.

Erhvervsakademi Dania
Minervavej 63
8960 Randers SØ
Tlf. 8711 4400
E-mail: eadania@eadania.dk
www.eadania.dk