Industrioperatør

Industrioperatøruddannelsen henvender sig til dig, som har interesse for maskiner og anlæg, der styres af computere.

Uddannelsens hovedfokusområder

Uddannelsen til industrioperatør giver en grundlæggende viden om computerstyrede produktionsanlæg.

På skolen undervises du fx i:

  • Produktudvikling
  • Produktion og service
  • Styring
  • Fejlfinding
  • Reparation og vedligeholdelse

Derudover skal du også have fag som engelsk og arbejdsorganisering.

Du kan afslutte uddannelsen som henholdsvis:

  • Industrioperatør
  • Industrioperatør-montage
  • Industrioperatør-produktivitet

Du har også mulighed for at tage certifikat til gaffeltruck.

Fremtidige jobs, videregående uddannelse og efteruddannelse

Som industrioperatør kan du deltage i planlægningen af produktionsopgaver og arbejde med maskiner og anlæg på mange forskellige slags virksomheder, fx inden for fødevarer, medicin, møbler eller elektronik.

Desuden har industrioperatører et indgående kendskab til automatik.

Du kan bl.a. videreuddanne dig ved at tage en længere erhvervsuddannelse, fx uddannelsen til industritekniker.

Fakta om uddannelsen

Uddannelsen tager 2 år, hvoraf 38 uger foregår på skolen.

Uddannelsen består af et grundforløb, der varer enten 20 eller 40 uger, og et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb.

Læs mere om uddannelsen her

Tradium
Vester Alle 26
8900 Randers C
Tlf.: 70 11 10 10