Pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen er for dig, der brænder for at skabe muligheder for andre mennesker uanset deres forudsætninger.

Det er for dig, der vil noget i fællesskab med andre. Pædagoguddannelsen er lig med faglige og sociale udfordringer, kreativitet og nyskabelse. Du lærer om pædagogisk arbejde med mennesker, der er forskellige steder i deres liv.

 I en blanding af teori og praksis lærer du om/at:

 • relationer mellem mennesker
 • etik, omsorg, dannelse og læring
 • udvikle, igangsætte og evaluere pædagogiske aktiviteter
 • den samfundsmæssige sammenhæng pædagogisk arbejde indgår i
 • samarbejde med andre faggrupper som fx lærere, psykologer og socialrådgivere
 • handle selvstændigt, kreativt og professionelt
 • den nyeste pædagogiske forskning og viden

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde, øvelser og praktik. Du arbejder med dig selv og din faglige udvikling i en blanding af teori og praksis. Samarbejde, diskussion og fordybelse vægtes højt.

Du specialiserer dig inden for en pædagogisk målgruppe: Børn og unge, mennesker med nedsat funktionsevne eller mennesker med sociale problemer.

Der er tre praktikperioder i pædagoguddannelsen, hvor din teoretiske viden udfordres i praksis sammen med uddannet pædagogisk personale.

Du kan vælge at tage 2. eller 3. års praktikuddannelse i udlandet. Her kan du lære, hvordan andre kulturer forholder sig til det pædagogiske område, f.eks. på et praktikophold i Kina, Australien, Sydafrika, England, Grønland eller USA.

Du kan få SU under praktikophold i udlandet.

Jobmuligheder

 • Daginstitution, børnehaveklasse eller SFO
 • Døgninstitution, psykiatri eller kriminalforsorg
 • Misbrug, udsatte børn, unge og voksne

Efter- og videreuddannelse

Med en pædagoguddannelse kan du tage en diplom-, master- eller kandidatuddannelse.

Uddannelsens opbygning

Obligatoriske fag:

 • Pædagogik
 • Dansk, Kultur og Kommunikation
 • Individ, Institution og Samfund

Linjefag, vælg mellem følgende områder:

 • Sundhed, Krop og Bevægelse
 • Udtryk, Musik og Drama
 • Værksted, Natur og Teknik

Specialisering, vælg mellem følgende områder:

 • Børn og unge
 • Mennesker med nedsat funktionsevne
 • Mennesker med sociale problemer

Den valgte specialisering indgår i faget pædagogik, i dit linjefag og i praktikuddannelsen.

Praktik

 • 1. praktik, to måneder på første eller andet semester (SU-berettiget)
 • 2. praktik, seks måneder på tredje semester (lønnet)
 • 3. praktik, seks måneder på sjette semester (lønnet)

Bachelorprojekt

Selvvalgt pædagogisk område

Fakta om uddannelsen

Pædagoguddannelsen er en professionsbacheloruddannelse med en varighed på 3½ år.

Du skal søge ind på Pædagoguddannelse gennem Optagelse.dk.
Ansøgningsfristen er 5. juli for kvote 1 og 15. marts for kvote 2 (for dig med erhvervserfaring).

Adgangskravene er en gymnasial uddannelse, uddannelse som social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent (PAU), 4 HF-fag eller godkendt udenlandsk eksamen. Hør nærmere på uddannelsen om eventuelle muligheder for dispensation og særlige studievilkår i øvrigt.

Studiestart er 1. september og 1. februar

Læs mere om pædagoguddannelsen på VIA's hjemmeside

VIA University College
Pædagoguddannelsen i Randers
Jens Otto Krags Plads 3
8900 Randers C

Telefon 8755 3555