Pædagogisk assistentuddannelse

Uddannelsen til pædagogisk assistent er en god blanding af teoretisk viden og praktisk erfaring, da uddannelsen kombinerer undervisning og praktik.

Fremtidige jobs, videregående uddannelse og efteruddannelse

Som pædagogisk assistent kan du arbejde udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende i forbindelse med pædagogiske opgaver. Du kan komme til at arbejde med børn, unge og borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Det kan være i vuggestuer, børnehaver, på skoler og i SFO/fritidsklubber, som dagplejer i eget hjem eller botilbud for voksne handicappede.

Uddannelsen til pædagogisk assistent kvalificerer dig til at søge ind på pædagoguddannelsen.

Uddannelsens hovedfokusområder

Undervisningen tilrettelægges i temaer, så du lærer at arbejde tværfagligt. 

På skolen får du tilknyttet en kontaktlærer, som vil have fokus på din faglige og personlige udvikling i løbet af uddannelsen.

Uddannelsen består af tre skoleperioder og to praktikophold.

Fakta om uddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse tager 2 år og 3½ måned. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik og giver dig på den måde mulighed for at afprøve de fremtidige jobmuligheder i praksis.

Du skal have gennemført grundforløb 2 – den pædagogiske assistentuddannelse for at blive optaget på uddannelsen til pædagogisk assistent. 

Som elev på den pædagogiske assistentuddannelse skal du have en uddannelsesaftale med f.eks. Randers Kommune. Du skal derfor ansøge hos kommunen.

Du får løn under hele uddannelsen.

Læs mere om pædagogisk assistentuddannelse (PAU) på Randers Social- og Sundhedsskoles hjemmeside

Randers Social- og Sundhedsskole
Minervavej 47
8960 Randers SØ 
tlf. 86 41 69 00
fax 86 41 67 91
www.sosuranders.dk
info@sosuranders.dk

Randers Social- og Sundhedsskole
Djursland afdelingen
Ydesvej 1, 8500 Grenå
tlf. 86 30 19 14