Mentorordning i 9. klasse

Du kan tilbydes en mentor som et led i den vejledning, der ydes af UU-vejlederen. Det kan være en stor udfordring at starte på en ungdomsuddannelse. Skoletræthed, problemer med at komme op om morgenen, usikkerheden ved at starte et nyt sted og møde mange nye mennesker kan virke som uoverskuelige forhindringer i forhold til at komme i gang med en uddannelse.

Derfor har nogle unge brug for lidt ekstra hjælp til at få en god start på den ønskede ungdomsuddannelse - hjælpen kunne være en mentor. En mentor er en voksen, som i en afgrænset periode kan støtte den unge og være med til at give den unge en god start på ungdomsuddannelsen.

UUR har mulighed for at tilbyde en mentor til unge i 9. og 10. klasse i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Kontakt din UU-vejleder for at høre nærmere om mentorordningen.