Brobygning i 9. klasse

I 9. klasse er brobygning en vejledningsaktivitet, som kun tilbydes hvis du er erklæret ikke-uddannelsesparat.

Et brobygningsforløb varer oftest to, tre eller fem dage og foregår på den ungdomsuddannelse, som du overvejer i din uddannelsesplan.

Ved at deltage i brobygning får du mulighed for:

  • at opleve et uddannelsesforløb
  • at deltage i den faglige undervisning
  • at få kendskab til generelle og karakteristiske fag
  • at gøre egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler m.m.
  • at gøre egne erfaringer med det sociale liv og skolens kultur
  • at møde elever og lærere på stedet
  • at få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse
  • at erhverve dig viden til brug ved den obligatoriske, selvvalgte opgave i 10. klasse

Din UU-vejleder er ansvarlig for tilmeldingen, som foregår i samråd med dine forældre og skolen. Eventuelle transportudgifter dækkes efter gældende regler. 

brobygning.net kan du finde en beskrivelse af, hvad der sker på brobygningsforløbene på de forskellige ungdomsuddannelser.