Uddannelsesplan

I 8. klasse indarbejdes en uddannelsesplan i elevplanen af lærerne. Hvis du er erklæret ikke-uddannelsesparat laves der en foreløbige uddannelsesplan i samarbejde med UU-vejleder, lærere og forældre. Planen skal handle om dine planer og tanker for videre uddannelse.

Dit udbytte af arbejdet med vejledningsaktiviteterne og vejledningen indgår i uddannelsesplanen, samt hvad der besluttes for at følge op på planen.