Uddannelsesparathed

Du vil blive bedømt af dine lærere inden 1. december på 8. årgang. Lærerne skal benytte dine karakterer og menneskelige egenskaber i vurderingen. Du vil blive erklæret uddannelsesparat eller ikke uddannelsesparat. Bedømmelsen er en foreløbig uddannelsesparathedsvurdering. Din vejleder vil kontakte dig, hvis du bliver erklæret ikke-uddannelsesparat. Vi vil i samarbejde med dine lærere og forældre udarbejde en plan for, hvordan du kan blive klar til en uddannelse. Det er vigtigt, at du kan opfylde de personlige, sociale og faglige krav, som uddannelsen stiller.

En proces

At blive uddannelsesparat er en løbende proces, som du arbejder med i din uddannelsesplan allerede fra 8. klasse. Både UU-vejlederen og dine lærere rådgiver dig om, hvilke ting du skal arbejde med, ligesom dine forældre selvfølgelig inddrages i overvejelserne.

Hvis du ved udgangen af 9. eller 10. klasse ikke opfylder uddannelsesparathedskravene, orienterer din UU-vejleder dig om andre tilbud, hvor du kan arbejde med de udviklingsområder, som skal til, for at du bliver uddannelsesparat til den ønskede ungdomsuddannelse.