Introduktionskurser i 8. klasse

I 8. klasse skal du på introduktionskurser, hvor du kan prøve forskellige ungdomsuddannelser af.

I 8. klasse skal du ud og opleve ungdomsuddannelser som et led i arbejdet med din egen uddannelsesplan. Du skal besøge to ungdomsuddannelser, som du selv vælger. Det ene besøg varer 2 dage, og det andet varer 3 dage. I 8. klasse kaldes disse besøg for introduktionskurser, og det ene besøg skal være en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

På de to kurser lægges der vægt på den brede orientering og på, at du får en fornemmelse af ungdomsuddannelserne. Du bliver undervist på hold, som har elever fra 8. klasse fra flere skoler. Du får desuden lejlighed til:

  • At opleve det sociale studiemiljø
  • At opleve typiske sider af den faglige  undervisning
  • At danne egne indtryk af indhold og krav
  • At se og møde elever, som går på uddannelsen
  • At få kendskab til muligheder for senere uddannelse og erhverv

Din UU-vejleder er ansvarlig for tilmeldingen, som foregår i samråd med dine forældre og skolen. Eventuelle transportudgifter dækkes efter gældende regler.

På brobygning.net kan du finde en beskrivelse af, hvad der sker på brobygningsforløbene på de forskellige ungdomsuddannelser.