Klar Parat

Klar parat er et særligt tilbud. Hvis du udvælges til at deltage får du mulighed for at snuse til uddannelses- og erhvervsmuligheder gennem besøg på lokale virksomheder og ungdomsuddannelsesinstitutioner. Disse besøg og fælles sociale oplevelser skal være med til at danne et godt afsæt til din videre uddannelsesplanlægning i 8.-9. klasse.

Tidsforløbet strækker sig over 3 dage før sommerferien og 2 dage efter sommerferien. Alle dage med mødetid kl. 8.00 – ca. 14.30. Du fritages fra almindelig skolegang i de dage forløbet varer.

Al transport i forbindelse med forløbet sørger UU-Randers for, og alle udgifter dækkes. Deltagelse i forløbet kræver naturligvis dine forældres tilladelse og samtykke samt accept af, at dine forældres ansvars- og ulykkesforsikring dækker under forløbet.