Uddannelsesplan

Uddannelsesplanen er en plan for den fortsatte uddannelse. Alle unge under 18 år skal have udarbejdet en skriftlig uddannelsesplan. Uddannelsesplanen revideres ved ændringer.

I de fleste tilfælde er det Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der har ansvaret for, at du udarbejder eller reviderer din uddannelsesplan.

Forældrene skal inddrages, og alle tre parter skal skrive planen under.

Under processen med at udarbejde planen er den et vejledningsværktøj, der opmuntrer dig til at reflektere over dine ønsker, dine kompetencer og dine muligheder.

Uddannelsesplanen skal indeholde oplysninger, der giver uddannelsesstedet bedre muligheder for at modtage dig og motivere dig for fortsat uddannelse.