Brobygning i 10. klasse

I 10. klasse skal du deltage i 2 brobygningsforløb (hhv. 2 og 3 dage), som er relevante i forhold til din uddannelsesplan. Mindst et af forløbene skal være på en erhvervsuddannelse. Der er også mulighed for at kombinere brobygning med praktik.

Ved at deltage i brobygning får du mulighed for:

  • at opleve et studieforløb
  • at deltage i den faglige undervisning
  • at få kendskab til generelle og karakteristiske fag
  • at gøre egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler m.m.
  • at gøre egne erfaringer med det sociale liv og skolekultur
  • at møde elever og lærere på stedet
  • at få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse
  • at erhverve dig viden til brug ved den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse.

UU-vejlederen er ansvarlig for tilmelding, som foregår i samarbejde med dine forældre og skolen. Eventuelle transportudgifter dækkes efter gældende regler. 

På brobygning.net kan du finde en beskrivelse af, hvad der sker på brobygningsforløbene på de forskellige ungdomsuddannelser.