Særlig erhvervspraktik

Er du interesseret i et af nedenstående tilbud, skal du altid kontakte din UU-vejleder. Vi forsøger hele tiden at skaffe nye muligheder for særlige praktikforløb. Der er begrænset adgang til nedenstående. Alle ansøgere skal laves en motiveret ansøgning og aflevere den til elevens vejleder. Den motiverede ansøgning findes her

Århus Universitet

Praktik i Forsvaret

Det blå Danmark - Praktik til søs

Ingeniørhøjskolen

Danmarks Radio