Erhvervspraktik

Retningslinjerne for et erhvervspraktikophold:

 • Du skal komme med tre ønsker, der passer til det, du har skrevet i din uddannelsesplan.
 • Vi vil forsøge at opfylde et af de tre ønsker, men det er ikke altid muligt at opfylde ønskerne.
 • Kun hvis det er aftalt med UU-vejlederen, kan du selv eller dine forældre skaffe dig en erhvervspraktikplads.
 • Du skal udfylde en evaluering af dit praktikophold.
 • Du skal følge arbejdspladsens normale arbejdstid.
 • Du får ikke løn.
 • Som udgangspunkt skal du selv dække transportudgifter.
 • Du har mødepligt.
 • Hvis du bliver syg, skal du informere både skolen og praktikstedet.
 • Du er forsikret.
 • Du har tavshedspligt.
 • Du skal sammen med din klasselærer lave en tilbagemelding til praktikstedet.
Tidsplan for erhvervspraktik:
 • Senest otte uger før praktikugen får du information på klassen.
 • Senest seks uger før praktikugen skal UU-vejlederen have dine ønsker.
 • Senest en uge før praktikugen får du besked om dit erhvervspraktiksted.
 • I ugen op til dit erhvervspraktikophold skal du have styr på:
  • virksomhedens adresse og hvordan du kommer derhen.
  • mødetid og arbejdstid
  • transportmuligheder
  • påklædning, evt. sikkerhedssko
  • kantineforhold (madpakke eller købemad)
  • hvem der skal have besked ved sygemelding
  • mulighed for at tage hensyn til dine sportsaktiviteter og fritidsjob