Uddannelse og Job

Du kan få inspiration til undervisningsforløb her

Det er oftest klasselæreren, der koordinerer undervisningen i Uddannelse og Job med klassens øvrige lærere. Undervisningen kan tilrettelægges som tematiserede og tværfaglige forløb.

Skolens UU-vejleder skal deltage i planlægningen af skoleårets Uddannelse og Job-undervisning i din klasse.

Her på siden kan du finde links, hvor du kan finde tilbud og materialer til støtte for skolernes undervisning i Uddannelse og Job.

Uddannelse og Job-undervisningsmateriale på EMU

Vi har udarbejdet en årgangsopdelt oversigt over diverse undervisningsmuligheder. Listen vil blive redigeret løbende. 

Job og uddannelsesaktiviteter