Fagforeningsbesøg

Alle skoler, som har 8. klasse, tilbydes et besøg i en fagforening.

Formålet med besøget er at orientere eleverne lidt om fagforeninger samt at fokusere på arbejdsmiljø, især set ud fra elevernes egne erfaringer.

Besøgene vil være af 2 - 3 timers varighed og udbydes på samtlige hverdage i perioden januar - juni.

Skolerne har ligeledes mulighed for at få en konsulent fra LO ud til forældremøder, så forældrene kan høre mere om deres ansvar i forbindelse med de unges fritidsjob.

Kontakt UU-vejleder på skolen eller UU Randers, hvis du vil høre nærmere.