Erhvervspraktik

Læs mere om praktik for ikke-uddannelsesparate

Elever som ikke er uddannelsesparate kan tilbydes erhvervspraktik i løbet af skoleåret.

Formålet med praktikken er bl.a., at eleverne bliver gjort bekendt med de forventninger og krav, der stilles til dem på arbejdsmarkedet og at give dem en fornemmelse af, hvordan de skal arbejde med egne kompetencer for at håndtere disse vilkår.

Eleverne introduceres til erhvervspraktikken af skolens UU-vejleder. I samarbejde med UU-vejlederen er det klasselærerens ansvar at forberede eleverne til deres erhvervspraktik. I materialet nedenfor er der en færdiglavet skabelon til det forberedende praktikarbejde og efterbehandling i klassen.

UU Randers formidler elevernes praktikønsker og forsøger i så vid udstrækning som muligt at opfylde disse.

Når UU Randers formidler en praktik, er der samtidigt lavet en forsikring, der dækker eventuelle skader, eleven måtte forårsage i sit praktikforløb.

Det tilstræbes, at eleven får besked om sin praktikplads ca. 2 uger før praktikstart.

Klasselæreren foretager i samarbejde med UU-vejlederen en grundig for- og efterbehandling af praktikforløbet for den enkelte elev, således at eleven får det bedste grundlag for at træffe beslutning om valg af ungdomsuddannelse.

Det forventes, at eleven skriver en evaluering til virksomheden efter praktikken.

Du kan som klasselærer få hjælp til forberedelsen og evalueringen af praktikken i klassen ved at følge nedenstående links:

Information om erhvervspraktik

Undervisningsmateriale til erhvervspraktik