Brobygning i 10. klasse

Læs om de særlige muligheder for brobygning i 10. klasse

Alle ikke-uddannelsesparate elever i 10. klasse skal i brobygning i en uge (2 + 3 dage) på to forskellige ungdomsuddannelser. Det kan være forskellige kombinationer af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, hvoraf mindst et af forløbene skal være på en erhvervsuddannelse. Det er også muligt at erstatte et af brobygningsforløbene med en praktik, hvis særlige grunde taler for det. Valget skal altid have udgangspunkt i den enkelte elevs uddannelsesplan.  

På brobygning.net kan man finde en beskrivelse af, hvad der sker på brobygningsforløbene på de forskellige ungdomsuddannelser. 

Klasselæreren foretager i samarbejde med UU-vejlederen en grundig for- og efterbehandling af brobygningsforløbet for den enkelte elev, således at brobygningen bliver valgt ud fra den enkelte elevs behov og forudsætninger, og således at eleven får det bedste grundlag for at træffe beslutning om valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere på brobygning.net