Økonomisk Skoledag

Her kan du læse om arrangementet Økonomisk Skoledag.

Overskrift

Økonomisk skoledag

Klassetrin

9. klasse

Mål

Personlige valg

Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Fra uddannelse til job

Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Arbejdsliv

Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Materialer

Der arbejdes med materialer udleveret af pengeinstitut

Forløbet tilgodeser fagene:

Matematik, samfundsfag

Metode/forløb

Evt. besøg i pengeinstitut eller besøg af økonomisk rådgiver.

Tidsforbrug

 

1½ til 4 lektioner

Kontakt UU-vejleder på skolen eller UU Randers, hvis du vil høre nærmere.