Om UU Randers

UUs opgave er: At vejlede elever i grundskolen • At vejlede unge om valg af uddannelse og erhverv • At vejlede unge med særlig behov for vejledning • At vejlede unge op til 25 år, der ikke er i uddannelse og beskæftigelse

Kontakt UU Randers

Du kan besøge os, ringe til os eller sende os en e-mail. Find din personlige vejleder her.

Administration og ledelse

Find relevante kontaktoplysninger på denne side.

UU Vejledere

Kontaktoplysninger på UU vejledere og andre ansatte i UU Randers.

STU Vejledere

Find kontaktoplysninger på STU vejlederne her.

Vejledning unge 7.-10. klasse

Læs mere her om uddannelsesvejledning i grundskolen.

Vejledning unge 16-24 år

Læs mere om UU’s vejledning til unge i alderen 16-24 år.

Til lærerne

Læs mere om samarbejdet mellem UU og lærerne i grundskolen

Statistikker

Læs statistikker for UU Randers' arbejdsområder

Lovgivning

Links til relevant lovgivning om uddannelsesvejledning