Serviceøkonom

Serviceøkonomuddannelsen giver dig mulighed for at fordybe dig i et speciale, som du interesserer dig for.

Samtidig har du mulighed for at få praktisk erfaring, da du får mulighed for at tage et 3 måneders studieophold i en dansk eller international virksomhed. Med en uddannelse som serviceøkonom er du rustet til at møde fremtiden. Der er behov for serviceøkonomer i en tid med øget fritid og større krav til fritidens aktiviteter.

Fremtidige jobs, videregående uddannelse og efteruddannelse

En serviceøkonom får typisk job i turisme-, hotel- og restaurations-, sports-, fitness- og wellnessbranchen. Her er der et stort behov for dygtige mellemledere og ledere, der kan tage udfordringerne op. Dette behov vil vokse yderligere i årene fremover. Med passende erhvervserfaring kan du eksempelvis gøre karriere som turistchef, konferencechef, marketingchef, produktchef, selvstændig eller projektleder.

Uddannelsen til serviceøkonom giver merit til HA-, diplom- og bacheloruddannelser.

Uddannelsens hovedfokusområder

Studiet består af en række obligatoriske fag samt specialefag. Du kan vælge mellem tre specialer:

  • Speciale i Turisme Management
  • Speciale i Hotel/Restaurant Management
  • Speciale i Service Management med valgfag i Sport & Event

Desuden kan du vælge den internationale klasse, hvor undervisningen foregår på engelsk: Hospitality and Tourism Management

Fakta om uddannelsen

Serviceøkonom er en 2-årig KVU-uddannelse (AK). Du kan ansøge om SU.

For at søge om optagelse skal du have en studentereksamen (STX), højere forberedelseseksamen (HF), højere handelseksamen (HHX) eller højere teknisk eksamen (HTX) - alle med bestået virksomhedsøkonomi C eller matematik C.

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en erhvervsuddannelse. Det skal være indenfor detailhandel med specialer, handelsuddannelse med specialer, gastronom (med specialer), detailslagter (trin 2), kontoruddannelse med specialer, kontoruddannelse generel, eventkoordinator (trin 2), bager (trin 2), konditor (trin 2), tjener (trin 2) eller receptionist.

Studiestart er primo september.

Læs mere om uddannelsen her

Erhvervsakademi Dania
Minervavej 63
8960 Randers SØ
Tlf. 87 11 44 00
E-mail: eadania@eadania.dk
www.eadania.dk